ΑΡΧΙΚΗ

Ο συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε το 1933 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Παιανίας».  Το 1982 από αναγκαστικός μετατρέπεται σε ελεύθερο με την επωνυμία «Αγροτικός Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Παιανίας» και έτσι υφίσταται μέχρι σήμερα.  Το 2017 απορρόφησε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Συνιδιοκτησίας Παιανίας.  Ο συνεταιρισμός εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε οικόπεδο 10 στρεμμάτων περίπου στην οδό Αγίου Θωμά 3.