Αιτήσεις Πράσινου Τρύγου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο διάστημα 22/04/2021 έως 29/04/2021 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από την ΔΑΟΚ Ανατολικής Αττικής για ένταξη στο πρόγραμμα Πράσινου Τρύγου 2021.

Πληροφορίες κα. Μακρυγιάννη Τηλ: 2132005344

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:

α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου

β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.

ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Ανατολικής Αττικής για την κατάθεση των δικαιολογητηκών.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.

Δείτε εδώ την αίτηση.

Δείτε εδώ την αίτηση δήλωσης αμπελοτεμαχίων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΚΕΟΣΟΕ.