Ανακοίνωση Έναρξης Τρυγητού

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 09 – 2023

Τις 3 πρώτες ημέρες του Τρυγητού θα παραλαμβάνονται μόνο ΞΕΡΙΚΑ σταφύλια.

Μετά το πέρας του Τρύγου όλοι οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ θα ελεγχθούν εάν εισκόμισαν το 75% της παραγωγής τους σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό μας.