Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021

Η έναρξη της διαδικασίας δηλώσεων ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπολογίζεται στις 15-20/04/2021. Οι παραγωγοί που εξυπηρετούνται από την NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-6401347. Όσοι παραγωγοί δεν παρουσιάζουν μεταβολές στην ΕΑΕ 2021 θα εξυπηρετηθούν εξ’ αποστάσεως, ενώ με ραντεβού θα εξυπηρετηθούν οι παραγωγοί που παρουσιάζουν μεταβολές και οι νεοεισερχόμενοι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στο τηλέφωνο που αναγράφεται ανωτέρω, ή με τα γραφεία μας στο 210-6642644.

Δειτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.