ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Συνεταιρισμός διοικείται από 5μελές αιρετό διοικητικό συμβούλιο και τριμελές εποπτικό:

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Σταμάτης

Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Δημητράκης

Ταμίας: Σταύρος Δάβαρης

Γραμματέας: Γεώργιος Δάβαρης

Μέλος: Βασίλειος Θανάσης

Εποπτικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Δημήτριος Δάβαρης

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Πρίφτης

Μέλος: Θρασύβουλος Γιαννακόπουλος

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων συνεταίρων είναι 285, οι οποίοι αποτελούν και την κινητήρια δύναμη του συνεταιρισμού με την εισκόμιση της παραγωγής τους.

Ο Συνεταιρισμός μας είναι μέλος της  ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρικής Ενωσης Οινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος), της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, και μαζί με τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Σπάτων, τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Κορωπίου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαρκοπούλου έχουμε συν ιδρύσει τη ΣΑΣΥΜΕ (Συνδεσμος Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσογείων).