ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού είναι η συγκέντρωση σταφυλιών από τους συνεταίρους – παραγωγούς, η μεταποίηση τους σε γλεύκος και οίνο και η εμπορία αυτών των προϊόντων.  Επίσης συμβάλλει ενεργά σε πολιτιστικές δραστηριότητες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων συνεργαζόμενος στενά με το Δήμο Παιανίας και άλλους τοπικούς φορείς.