ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού είναι από τις πλέον σύγχρονες στην περιοχή των Μεσογείων και αποτελούνται από:

  • Δύο σταφυλοδόχους
  • Τρία ανοξείδωτα πνευματικά προπιεστήρια
  • Δύο ανοξείδωτα πνευματικά πιεστήρια BUCHER
  • Ανοξείδωτες ψυχόμενες δεξαμενές αποθηκευτικής ικανότητας 1.500 τόνων.