Ενημέρωση Ελαιοκαλλιεργητών για Δάκο

Ενόψει της τρέχουσας δακικής περιόδου, σας ενημερώνουμε πως έχουν διενεργηθεί δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ανατολικής Αττικής σε ελαιοτεμάχια της Ανατολικής Αττικής (ανάρτηση παγίδων δάκου, έλεγχος καρπών), κατά τους οποίους εντοπίστηκαν ορισμένα άτομα δάκου (ενήλικα, νύμφες).

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, όπως επίσης τα εξής:

  • προς το παρόν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης εργολάβου δολωματικών ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου για το έτος 2022 και επομένως δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ψεκασμών συλλογικής καταπολέμησης,
  • οι υφιστάμενες κλιματολογικές συνθήκες, δεν δύνανται να εμποδίσουν την ανάπτυξη του δάκου.

Συστήνεται στους ελαιοκαλλιεργητές, η παρακολούθηση του πληθυσμού και εφόσον απαιτείται να προβούν σε καταπολέμηση του δάκου, με ίδια μέσα.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ανατολικής Αττικής που περιέχει οδηγίες παρακολούθησης και καταπολέμησης του δάκου.