ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ

Η ετήσια εισκόμιση σταφυλιών ανέρχεται περίπου σε 2.500.000 κιλά με παραγωγή γλεύκους 2.125.000 κιλά περίπου και τελική παραγωγή οίνου 1.800.000 κιλά περίπου. Το ύψος αυτό της παραγωγής καθιστά το συνεταιρισμό μας τον ισχυρότερο στην περιοχή των Μεσογείων. Η παραγωγή διατίθεται ως γλεύκος ή ως οίνος τοις χονδρικοίς, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα λιανικής, σε ασκό,  με δύο συσκευασίες των 10 και 20 λίτρων. Μερικές επιχειρήσεις από αυτές που απορροφούν την παραγωγή μας τα τελευταία χρόνια είναι οι παρακάτω:

E. Mαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Αφοι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ AΒΕΕ

ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ