Προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Προσφέρονται τμήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για την Δια Βίου Μάθηση σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας και μπορεί να ενδιαφέρουν τους Αγρότες της περιοχής μας.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσουν την αίτηση και την αποστείλουν έως τις 15 Νοεμβρίου στο m.galonaki@0155.syzefxis.gov.gr

Δείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής.