Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 1536/118137/24-5-2019 (ΦΕΚ 2096/Β΄/5-6-2019) απόφαση του ΥΠΑΑΤ οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2021-2022. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από την 1 Μαρτίου έως 25 Μαΐου 2021.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

1. Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού

2. Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων

3. Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής.

Δειτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.