Πρόσκληση σε ημερίδα στις 19/12/2022

Πρόσκληση σε ημερίδα στις 19/12/2022 με θέμα:

Η ανάγκη διατήρησης του Αττικού Αμπελώνα, η περιβαλλοντική και η παραγωγική του αξία και οι προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά του.