Τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του πράσινου τρύγου.

Ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την εφαρμογή του προγράμματος, χωρίς ποινή,-ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ- εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 5 Ιουλίου 2021.

Μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στις αρμόδιες διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 το αργότερο έως την 9η Iουλίου 2021.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Δείτε εδώ το Υπόδειγμα 7.