ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΑΣ

Τα σταφύλια λίγη ώρα μετά τη συγκομιδή τους προσκομίζονται στο οινοποιείο. Κατόπιν γλευκοποιούνται στα σύγχρονα πνευματικά πιεστήρια και ο παραγόμενος μούστος, μετά τον διαχωρισμό των τελικών πιέσεων, διαυγάζεται και οδηγείται στις δεξαμενές ζύμωσης.  Η ζύμωση πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες υπό την επίβλεψη του χημικού- οινολόγου.  Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται ο φρουτώδης και αρωματικός χαρακτήρας της ποικιλίας. Ο παραγόμενος νέος οίνος μεταφέρεται στις δεξαμενές αποθήκευσης πριν την τελική διαδικασία σταθεροποίησης ώστε να είναι έτοιμος για εμφιάλωση – τυποποίηση – κατανάλωση.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Οινόπνευμα:  12,5 % vol

Πτητική οξύτητα: 0,25 g/L οξiκού οξέος

Ολική οξύτητα: 5,1 g/L τρυγικού οξέος

PH: 3,50