ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αμπελουργικό – Ελαιοκομικό Μητρώο

Πληροφορίες Αμπελουργικού Μητρώου εδώ.

Πληροφορίες Ελαιοκομικού Μητρώου εδώ.


Δίπλωμα Τρακτέρ / Διαδικασία

  1. Συμπληρώνετε την αίτηση και την αποστέλλετε από το προσωπικό σας e-mail στο info@aaspaianias.gr
  2. Tα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα προσκομίζετε στα γραφεία του Συνεταιρισμού 1 ημέρα πριν την διεξαγωγή της εξέτασης.
  3. Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της εξέτασης θα σας αποσταλεί στο προσωπικό σας e-mail (αυτό που αποστείλατε την αίτηση) τουλάχιστον 3 ημέρες πριν.

Αίτηση για δίπλωμα τρακτέρ: Κάντε κλικ εδώ.

Ερωτήσεις για δίπλωμα τρακτέρ: Κάντε κλικ εδώ.

Βιβλίο Τροχονομικών (Σήματα): Κάντε κλικ εδώ.


Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Κάντε κλικ εδώ.