ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αμπελουργικό – Ελαιοκομικό Μητρώο

Πληροφορίες Αμπελουργικού Μητρώου εδώ.

Πληροφορίες Ελαιοκομικού Μητρώου εδώ.


Δίπλωμα Τρακτέρ

Αίτηση για δίπλωμα τρακτέρ: Κάντε κλικ εδώ.

Ερωτήσεις για δίπλωμα τρακτέρ: Κάντε κλικ εδώ.

Βιβλίο Τροχονομικών (Σήματα): Κάντε κλικ εδώ.


Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Κάντε κλικ εδώ.